miercuri, 6 octombrie 2010

Draft

                       
                      Catre

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI

Subsemnatul Staicu Florin , domiciliat in Sighisoara , str. Manastirii nr. 8 , in temeiul art. 51 al.(1) din Constitutia Romaniei si a art. 2 din O.G. 27/2002 modificat prin Legea 233/2002 formulez urmatoarea

SESIZARE

prin care va aduc la cunostinta urmatoarele : 

Intre Primaria Sighisoara si SC Medieval Tour SRL Sighisoara functioneaza  contractul de asociere in participatiune avand nr. 7.242/22.10.2002 (anexat in copie prezentei) , care la art. 7 prevede o suma minima garantorie platibila lunar in contul beneficiilor parteneriatului catre bugetul local . Urmare a celor cuprinse in copiile dupa documentele solicitate de subsemnatul in temeiul Legii 544/2001 de la Primaria Sighisoara cu adresa nr. 17.199/18.08.2010 (anexate in copie prezentei) ,  constat ca respectiva prevedere nu este respectata , prejudiciindu-se astfel bugetul local cu sume semnificative . 

Cu adresa 18.312/07.09.10 (anexata in copie prezentei) , am sesizat acest aspect Primariei Sighisoara . In data de 6 octombrie 2010 , sub nr. 20.736 , am primit raspuns , anexat in copie prezentei . Deoarece raspunsul contrazicea documentele primite anterior , in aceeasi zi am inaintat o alta adresa , sub nr. 20.771/06.10.2010 . Anexez copie si dupa acest document .
In afara acestor aspecte flagrante , intregul parteneriat a fost construit de o maniera cel putin discutabila . Printre altele , imobilul care face obiectul asocierii este posibil (mult) subevaluat , investitiile facute sunt posibil (mult) supraevaluate , s.a.m.d. .

Pentru detalii puteti consulta pagina web http://staicuflorin.blogspot.com/ sau ma puteti contacta direct sau in scris la adresa aratata in preambul . 

Fata de cele aratate , solicit sa dispuneti masurile legale . In temeiul art. 8 al.(1) din O.G. 27/2002 , rog comunicati cele dispuse .

    Sighisoara
octombrie 2010                                            Staicu Florin

   _____________________________________________________

Adresa va fi finalizata si expediata cel mai probabil catre sfarsitul lunii . Voi publica forma finala si recipisa . 
..

Niciun comentariu: