luni, 22 octombrie 2012

Sa mai urcam un fustei (III)Dupa cum m-am angajat aici , public si cea de-a doua plangere penala avand drept obiect ocuparea abuziva a domeniului public CATRE PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA SIGHISOARA

Subsemnatul Staicu Florin , domiciliat in Sighisoara , str. Manastirii nr. 8 , in temeiul dispozitiilor art. 248 Cod Penal raportate la :

Dispozitiile art. 56 indice 1 al. (1) din Legea 350/2001 modificata si completata prin OG 7/2011 , care prevede ca "Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respecta prevederile autorizaţiei de construire" ,

Dispozitiile art. 56 indice 1 al. (2) din Legea 350/2001 modificata si completata prin OG 7/2011 , care prevede ca "Pentru construcţiile executate fără respectarea regulamentului local de urbanism aprobat la data constatării contravenţiei de către organele abilitate, vor fi luate măsurile de încadrare a acestora în prevederile regulamentului, inclusiv prin demolarea parţială sau totală, după caz, a construcţiei" ,

formulez urmatoarea

PLANGERE PENALA

indreptata impotriva numitului Velicu Ioan , arhitect sef in cadrul Primariei Sighisoara .

MOTIVARE

In fapt , in temeiul prevederilor Legii 544/2001 , cu adresa nr. 18.408/06.09.2012 , am solicitat Primariei Sighisoara copie dupa autorizatia de construire a ansamblului bariera - ghereta paznic situat pe calea de acces auto in Cetatea Sighisoarei , ansamblu edificat si administrat de SC Boss Company SRL Sighisoara .  

Cu adresa 18.408/III/13.09.2012 , mi s-a trimis copie dupa Autorizatia de construire provizorie pe o perioada de 3 ani de la data emiterii nr. 219/25.08.2005 .  

Cu adresa 19.383/19.09.2012 , am solicitat Primariei Sighisoara sa precizeze daca pentru edificarea ansamblului bariera - ghereta paznic situat pe calea de acces auto in Cetatea Sighisoarei a fost eliberata si o alta autorizatie de construire , in afara Autorizatiei nr. 219/25.08.2005 .

Asemenea , am solicitat ca in cazul in care o asemenea autorizatie nu exista , sa mi se comunice motivul pentru care nu se trece la desfiintarea constructiilor neautorizate .  

Cu adresa nr. 19.383/IX/10.10.2012 mi s-a comunicat ca "efectele" Autorizatiei de construire nr. 219/25.08.2005 s-au prelungit "de la sine" , omitandu-se insa a se preciza textul de lege care reglemeteaza acest tip de prelungiri de mare exceptie .

Asemenea , semnatarii acestei ultime adrese au inteles sa puna in relatie directa prelungirea "de la sine" a Autorizatiei de construire nr. 219/25.08.2005 cu prelungirea Contractului de concesiune nr. 12.171/2005 , contract prelungit prin HCL 45/2008 .

Precizez ca prin adresa nr. 3.020/SIV/Dos. 12 din 23.03.2011 , Institutia Prefectului - Judetul Mures comunica Primariei Sighisoara urmatoarele : "prelungirea cu 10 ani a contractului de concesiune nr. 12.171/2005 incheiat cu SC Boss Company SRL (...) este nelegala (...) , prin hotararea consiliului local nr. 45/2008 a fost fraudata legea" .  Din cele aratate , reiese cu claritate refuzul numitului Velicu Ioan de a-si indeplini sarcinile de serviciu in conformitate cu prevederile legale in vigoare . Paguba materiala cauzata bugetului local prin acest refuz este cel putin egala cu contravaloarea taxelor de autorizare neincasate de la contravenientul SC Boss Company SRL Sighisoara .

In plus , prin tolerarea selectiva a ocuparii ilegale si a construirii neautorizate pe domeniului public , numitul Velicu Ioan compromite una din normele morale esentiale pe care ar trebui sa fie asezata orice institutie publica , subminand astfel autoritatea legii si a institutiei al carei salariat este .  


Anexez copii dupa urmatoarele documente :

- Adresa nr. 18.408/06.09.2012 ;
- Adresa nr. 18.408/III/13.09.2012 ;
- Autorizatia de construire nr. 219/25.08.2005 ;
- Adresa nr. 19.383/19.09.2012 ;
- Adresa nr. 19.383/IX/10.10.2012 ,
- Adresa nr. 3.020/SIV/Dos. 12 din 23.03.2011 .


      Sighisoara
26 octombrie 2012                                Staicu Florin


In zilele urmatoare voi inainta si aceasta plangere Parchetului local .
...


Urmatoarea plangere va avea in vedere manoperele abuzive prin care o suprafata din domeniul public - spatiu verde s-a metamorfozat in parcare privata anexa a crâşmei situate la intersectia str. A. Pann cu DN 13 .
...

Inventariind ilegalitatile comise de slujbasii Primariei , apreciez ca as avea subiecte pentru cate o plangere penala pe saptamana de acum pana la sfarsitul anului ...  


UPDATE 30 oct. 2012

Am trimis plangerea prin posta .
.