vineri, 20 iulie 2012

Asa zisul "Festival medieval" ramane un balci* ordinar** ...


... in folosul exclusiv al catorva lacomi*** nesimtiti**** .  

 
             CATRE

PRIMARIA   MUNICIPIULUI   SIGHISOARA

Subsemnatul Staicu Florin , domiciliat in Sighisoara , str. Manastirii nr. 8 , in temeiul art. 6 , 7 si  9 al.(1) din Legea 544/2001 si conform art. 40 anexa (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 544 /2001 , prin prezenta solicit copii dupa :

1. Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Sighisoara din 12 iulie 2012 ;

2. Anexa 3 a HCL privind organizarea Festivalului Sighișoara Medievală 2012 , anexa nepublicata pana la data prezentei pe site-ul Primariei .

Asemenea , solicit sa precizati urmatoarele , referitoare la HCL privind organizarea Festivalului Sighișoara Medievală 2012 :

1. De ce nu ati publicat si Anexa 3 a HCL amintite (respectiv destinatia specifica a "contributiei" de 130.000 lei din bugetul local la cheltuielile de organizare a festivalului) pe site-ul Primariei , incalcand astfel prevederile art. 7 ale aceleiasi Hotarari ?

2. In conditiiile de stricta austeritate pe care le invocati cand vine vorba de interesele si drepturile noastre reale si legitime , de ce continuati sa drenati banii comunitatii spre buzunare private ? Intrebarea are in vedere inclusiv (dar nu numai) cei 130.000 lei cu care ati "propus"/hotarat sa "contribuim" la "cheltuielile de organizare" .

3. In continuarea punctului anterior , doua intrebari ajutatoare cu titlu de exemplu :

In Acordul de "parteneriat" stipulati ca activitatea de salubrizare si cheltuielile ocazionate de consumul de energie electrica si apa "cad in sarcina partenerului" ; concomitent insa , in Regulamentul de organizare si desfasurare al "festivalului" , punctul 2.3 (Cheltuieli de regie) , specificati negru pe alb ca "La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând taxă de salubritate în valoare de 70 lei si taxă de energie electrică, în funcţie de consum."

De ce escamotati adevarul ? De ce va inversunati sa ne tineti , pe toti cei care nu operam , de prosti ?

4. Conform Acordului de "parteneriat" publicat pe site-ul oficial , comunitatea pune la dispozitia "organizatorilor" , fara pretentii , domeniul public plus 130.000 lei cu titlu de "contributie" la cheltuielile de organizare . Profitul ramane in buzunarele partenerilor-organizatori .

In opinia d-vs. , acest tip de gheseft poarta numele de  "parteneriat" . Stiti insa cum se numeste in limbaj curent ? 

5. Numita Ratiu Silvia Anca , semnatara Raportului de specialitate cu nr. 14.377/5. 07. 2012 , se afla , din nou , intr-un vadit conflict de interese . De ce incurajati si tolerati ilegalitati prevazute si pedepsite de Codul Penal ? De ce ma obligati sa sesizez Ministerul Public ?

6. Numitul Burlacu Adrian , consilier USL si vicepresedinte ATS , a votat HCL privind organizarea Festivalului Sighișoara Medievală 2012 ?

7. In aceeasi ordine de idei , cine este presedintele ATS ?

8. Realitatea arata ca interesele partenerilor din ATS sunt singurele de care tineti cont atunci cand promovati (a se citi impuneti) proiecte de acte normative care privesc , intr-un fel sau altul , Cetatea Sighisoarei . De ce nu consultati , macar formal , si locuitorii Cetatii atunci cand le impuneti norme care le restrang/incalca inclusiv drepturile elementare ? Considerati ca suntem cetateni de categoria a doua in raport cu asa numitii parteneri ?

Precizez ca includ intre locuitorii Cetatii exclusiv pe cei care au domiciliul permanent si locuiesc efectiv in Cetate .      

Solicit raspuns punctual si in termenul prevazut de lege .

       Sighisoara
             20 iulie 2012                                           Staicu Florin


 
* balci = târg mare ținut la anumite epoci ale anului, însoțit de spectacole și de petreceri populare; iarmaroc. Fig. Gălăgie, hărmălaie. (DEX)

** ordinar = obișnuit, normal; de rând, comun; de calitate inferioară. ◊ vulgar, grosolan. (DEX)

*** lacom = (fig.) care este stăpânit de dorința de a avea cât mai mult; hrăpăreț, avid, nesătul. (DEX)

**** nesimtit = lipsit de bun-simț, de bună creștere, de cuviință. (DEX)
.

Niciun comentariu: