marți, 3 mai 2011

Saptamana viitoare , inca o sedinta extraordinara a Consiliului Local Sighisoara (II)


Redau , partial , procesul-verbal al Sedintei extraordinare a C.L. Sighisoara din data de 18 aprilie a.c. . Am omis repetitiile si referirile la alte chestiuni in afara chestiunii accesului auto in Cetate , chestiunii impaduririi si chestiunii plimbarii in Waiblingen-Germania .

Citind randurile de mai jos , veti intelege mai bine cum si de cine suntem reprezentati , de ce Cetatea a devenit parcare cu plata la dispozitia catorva si felul in care sunt intocmite procesele-verbale la sedintele Consiliului Local (vezi omisiunile absolut dubioase legate de chestiunea plimbarii in Waiblingen-Germania , de zicerile d-lui viceprimar , s.a.m.d.) . Cei interesati de procesul-verbal integral il pot gasi aici .

Este de remarcat pozitia (constant) rezonabila a d-lui Eftimie si pozitia surprinzator (aproape ireal) de corecta a d-lui Burlacu . In antiteza , de remarcat pozitia d-lui Stefanescu si ipocrizia probata de dl. primar . La fel de remarcabila este prestatia absolut mediocra a celor doi consilieri UDMR si tacerea deosebit de expresiva a celorlalti .

Nota : Sublinierile imi apartin . La fel si parantezele care contin abrevierea n.m. .

UPDATE : aici puteti citi adresa si documentele anexe inaintate de mine - in calitate de cetatean al Sighisorii si locuitor al Cetatii - consilierilor intruniti in sedinta extraordinara .


P R O C E S – V E R B A L
          
Încheiat azi, 18 aprilie 2011, în cadrul şedinţei  extraordinare  a Consiliului local Sighişoara.

Lucrările şedinţei sunt deschise de către secretarul municipiului, care anunţă că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 13 consilieri din totalul de 19  consilieri în funcţie. A anunţat că va întârzia domnul consilier Ciucan Cristian. Doamna Cioanta Minerva este plecată la Braşov, iar domnul Puşcaş Cornel este plecat în Angalia. Domnii consilier Gall Erno şi Urian Cosmin şi-au anunţat absenţa, iar domnul Rolea George este de gardă.

Anunţă că, în conformitate cu  Regulamentul, şedinţa de azi va fi condusă de către domnul consilier Toth Tivadar.

(...) Supune la vot următoarea

ORDINE DE ZI:

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
2.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 45/28.02.2008 privind prelungirea unui contract de concesiune (Ce benign suna . Si cata ipocrizie ascunde . Intentia initiatorului este , de fapt , exact contrara : sa rezilieze , nu sa prelungeasca . n.m.)
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului pentru împădurirea unui hectar de teren aflat în proprietatea municipiului
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei municipiului Sighişoara

Anunţă că, faţă de ordinea de zi difuzată, executivul propune completarea acesteia cu încă un punct privind participarea municipiului la Sărbătoarea oraşului Waiblingen, Germania. (Asa se procedeaza cu manoperele cu cantec : se strecoara , pe sest , in ultimul moment sau in „Diverse”. n.m.)   

Intervine domnul primar, care anunţă că retrage punctul 5 de pe ordinea de zi deoarece încă nu am primit avizul A.N.F.P.

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi cu completările  făcute. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se intră în ordinea de zi.

          (...)

La punctul doi se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 45/28.02.2008 privind prelungirea unui contract de concesiune.

(...)
          
Se trece la discuţii:

          Domnul Toth Tivadar arată că membri comisiei juridice consideră că avizul se dă după discuţii.
 
Domnul Adrian Eftimie susţine că şi dânsul a spus cu ceva timp în urmă că un contract se poate prelungi numai cu jumătate din durata lui iniţială. Acum i se confirmă că a procedat bine când a susţinut acest lucru. Întreabă cine are obligaţia de a respecta hotărârile Consiliului local? Dacă respectarea hotărârii Consiliului local privind acordarea concesiunii către o anumită societate  revine executivului, tot executivul este cel care trebuie să spună dacă s-a respectat sau nu contractul şi ce măsuri s-au luat. De ce ajunge în faţa consiliului local o modificare care a încălcat legea atunci când s-a prelungit contractul de închiriere? Pe lângă aceasta se mai propune şi o altă măsură, dar fără să se spună concret ce s-a încălcat. Consideră formularea destul de ambiguă şi de aceea vrea să audă şi alte păreri ale colegilor pentru a putea propune un amendament.

Doamna Szasz Izolda îşi exprimă părerea strict tehnic la partea la care comisia juridică nu a căzut de acord şi care ar trebui reformulată. A citit adresa venită din partea Prefectului. Contractul iniţial ar fi fost valabil până în anul 2010, dar cu toate acestea, se propune o modificare a contractului de concesiune în anul 2008.  Tehnic, trebuie altfel formulat pentru că prelungirea s-a făcut în 2008, nu în anul 2010. După părerea dânsei, dacă se modifică ultima hotărâre din 2008, care a prelungit cu 5 ani contractul, intervine o perioadă în care nu se mai poate da o prelungire. Astfel, prelungirea din 2010 poate fi cel mult de jumătate din durata iniţială. În comisie aici au fost discuţii. Ar fi corect să se refacă hotărârea din 2008 şi ca o a doua fază, să se rediscute  problema prelungirii,  a termenelor şi a investiţiilor. (Ati inteles ceva ? n.m.)

Domnul Ştefănescu Constantin este de părere că dacă domnul prefect constată ilegalitatea, atunci să atace dânsul în contenciosul administrativ hotărârea.  Are acest drept. Dacă o hotărâre este ilegală, nu vine după 5 ani sau 3 ani să spună că hotărârea este ilegală! Atunci să atace dânsul în contencios şi să se judece cu cine trebuie! Personal nu este pentru anularea unui contract încheiat între două părţi.  Doreşte să nu se umble la contract.
 
          (...)

          Domnul Adrian Burlacu arată că doamna Szasz Izolda este şi avocat, nu numai consilier. Ceea ce a spus aşa este. A aşteptat să audă părerea dânsei, de care ţine seama, mai ales că a fost preşedintele comisiei de verificare a modului de derulare al contractului de concesiune. Se întreabă dacă doreşte cineva să se intre în legalitate? Este de părere că nu o doreşte nimeni! (Chiar nimeni ? Nici macar vorbitorul ? n.m.) Nici societatea nu rămâne cu mare lucru pentru că trebuie să crediteze! Executivul propune o variantă cu care se spală pe mâini şi fiecare îşi vede mai departe de treabă! Nu ştie cum de a venit această adresă din partea Prefectului după atâţia ani, dar adevărul este că nu suntem în legalitate, iar acum venim să vorbim de o prelungire şi toată lumea este mulţumită! Trebuie să răspundeţi pentru fiecare leu pe care l-aţi cheltuit din acest buget local!  Dar nu se spune cum s-a ajuns acolo ca toată lumea să urce în cetate? Acest lucru rămâne de văzut şi aici nu este loc de împăciuire! Nu este atât de important faptul că S.C. Boss Company pierde acest contract, ci cum s-a ajuns aici şi de ce nu s-a respectat hotărârea Consiliului local şi nu s-a asumat raportul comisiei.  Din moment ce nu suntem în legalitate, nu vede de ce s-ar prelungi contractul cu încă un an sau cu încă câteva zile.  De ce să mai aşteptăm câteva zile? Ce să vedem?!  Îi roagă pe cei prezenţi să meargă să vadă câte maşini sunt în cetate, să citească ce scrie domnul Florin Staicu, cu care nu are nici o relaţie de prietenie (de fapt , nu are nici un fel de relatii , n.m.)! Acum ne legăm de probleme juridice, în loc să facem în aşa fel încât această cetate să arate cum trebuie. Roagă executivul să-şi asume raportul întocmit de către comisie şi să spună cine răspunde de tot ceea ce s-a făcut până acum. Nu este de acord cu prelungirea contractului, ci cere ca de mâine să se rezilieze contractul. Chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru prelungirea lui, trebuie ţinut cont de faptul că el nu a fost respectat şi nu poate fi prelungit nici măcar cu o zi. Cere să se intre în normalitate măcar cu data de 1 mai sau chiar de mâine. Roagă executivul încă odată să citească raportul întocmit de către comisie pentru că a fost acuzat că l-a făcut de unul singur, deşi a fost asumat în consiliul local. Este de acord cu ceea ce a spus doamna consilier Szasz, dar cu amendamentul  ca de la 1 mai a.c. să intrăm în legalitate. Să nu aibă cineva impresia că acest contract pleacă de la o firmă şi ajunge la alta! Este obligatoriu ca toate parcările din oraş să fie gestionate de către consiliul local, chiar şi din alte localităţi, iar banii rezultaţi să intre la bugetul local, iar accesul în cetate  nu este normal să fie restricţionat pe un drum public pentru care cu toţii plătim impozite. Cetăţenii cunosc mai bine legea, rezultă din scrisoarea trimită! În raport a arătat cum s-a adăugat accesul în cetate la contractul de concesiune, dar roagă  să mai fie citit odată. Este obligatoriu ca acest serviciu să fie făcut de către primărie. Nu putem da această activitate unei alte societăţi, pentru ca după aceea noi să răspundem la alte comenzi! Exemplifică cu municipiile Braşov, Sibiu, Tg.Mureş, unde primăria gestionează activitatea de parcare. Vrem să facem un regulament. Pentru  ce societate să facem acest regulament? Trebuie făcut pe starea de fapt care există la ora actuală? Limităm accesul la 20 de maşini, dar pot intra şi 100 de taxiuri? Se apropie sezonul estival şi la barieră în continuare se iau banii de la oameni, iar redevenţa plătită pe zi consiliului local  este de 100 lei! Atunci se pune firesc întrebarea: cine răspunde pentru banii cu care a fost prejudiciat consiliul local? Societatea Boss Company nu are nici o legătură cu treaba aceasta. Cineva trebuie să răspundă  şi această problemă nu va fi lăsată aşa. Este de acord cu doamna Szasz, dar nu şi cu perioada propusă. Cere ca chiar de mâine să se intre în legalitate sau cel târziu cu data de 1 mai 2011 pentru că nu se justifică cu nimic prelungirea propusă de o lună sau două. 

 Domnul Toth Tivadar întreabă dacă doreşte să se anuleze contractul de concesiune?

       Intervine domnul Ştefănescu Constantin susţine că nu poate vota o hotărâre pe care au adoptat-o alţii. Dacă prefectul nu a atacat-o, înseamnă  că a fost legală. Părţile implicate au obligaţia să urmărească acest contract. Aici sunt trecute obligaţiile părţilor şi în urma acestora se putea decide anularea contractului sau îmbunătăţirea acestuia.  Dacă s-ar fi constatat nerespectarea condiţiilor din contract, atunci trebuia să se ia măsurile legale, în funcţie de clauzele respective. Prefectul este vinovat (intotdeauna altii sunt vinovivati , n.m.) că nu a atacat atunci hotărârea şi din acest motiv se abţine de la vot.  Punctul său de vedere a fost exprimat şi cu alte ocazii şi şi-l menţine.

Doamna Szasz Izolda arată că una este rezilierea contractului pentru neîndeplinirea clauzelor şi alta este revocarea hotărârii. Crede că la modificarea hotărârii s-a avut în vedere că termenul de prelungire este de 10 ani pentru că altfel, dacă se revocă hotărârea din anul 2008, societatea rămâne fără contract pentru această perioadă. (Daca aveti rabdare , numarati de cate ori s-a contrazis distinsa d-na pe parcursul sedintei , n.m.) .

          Intervine domnul Truţă Petru cu rugămintea ca acel contract să rămână valabil până în momentul actual.

Doamna Szasz Izolda arată că din anul 2010 se prelungeşte de la minimum până la cât se poate.

          Domnul Adrian Burlacu arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre, iar consilierilor li s-a motivat că taxa de parcare reprezintă investiţiile făcute!

Doamna Szasz propune să fie acoperită cu contract toată perioada, până la zi şi să rămână prelungirea legală. 

          Domnul Adrian Eftimie consideră că în mod normal, toate aceste investiţii trebuie urmărite de către cineva din Primărie. Tot ce se consideră a fi investiţie, trebuie să fie aprobat în cadrul Primăriei sau a comisiei. Prin contractul acesta trebuia să se stabilească componenţa comisiei care avea aceste atribuţii. Legea spune că o asemenea comisie de recepţie a lucrărilor de investiţii trebuie să existe. La proiectul de hotărâre prezentat, îi dă dreptate doamnei Szasz Izolda, în sensul că sunt două aspecte distincte. Acum este un pic complicat pentru că am ieşit din termen. Contractul de concesiune poate fi prelungit cu jumătate din perioada inţială. Legea nu spune ce se întâmplă dacă nu există acordul părţilor. 

Domnul Ştefănescu susţine că a existat hotărârea Consiliului local în acest sens.

         Domnul Adrian Eftimie arată că în raportul prezentat de către comisie, la concluzii nu se scrie foarte clar ce se doreşte, pe articole.

Domnul Adrian Burlacu, preşedintele comisiei, arată că membrii comisiei au prezentat concluziile, dar au precizat încă de atunci că nu este nici unul dintre ei jurist. 

          Domnul Eftimie propune să se anuleze hotărârea care prelungea contractul cu 10 ani şi să se prelungească numai pe 2 ani şi jumătate, aşa cum ar fi fost legal.

Domnul Burlacu întreabă de ce să se mai prelungească cu 2,5 ani dacă această societate nu este în legalitate? Aici nu este vorba numai de prelungirea aceea de 10 ani, care s-a făcut înainte de campania electorală! Probabil că vrem acum să ajungem din nou în campania electorală! Acel raport conţine cel puţin 7 puncte care arată că ar fi trebuit reziliat contractul. Domnul viceprimar spune însă că nu poate să aplice legea pentru că sunt la mijloc interesele unei firme! În continuare s-au luat bani, s-au mutat dintr-un loc în altul şi nu a interesat pe nimeni! Faptul că se reziliază contractul nu este o împăciuire. Noi trebuie să ştim cine răspunde de această problemă. Sunt îmbrăcaţi ca şi miliţienii, pentru a fi confundaţi! Nu înţelege de ce nu este eliminat factorul uman de la barieră. Dacă avem curaj, atunci să spunem lucrurilor pe nume, dacă nu să o lăsăm aşa!

          Domnul Gavrilă Ionel arată că domnul Eftimie a spus că devizul de lucrări este semnat numai de către S.C. Boss Company. Întreabă de ce nu este semnat şi de către reprezentanţii Primăriei, din moment ce se lucrează în comun? (...) Accesul în cetate, şi  nu are importanţă partidul din care face parte, reprezintă o mare ruşine pentru că n-am fost în stare să reglementăm accesul în cetate. În momentul de faţă încă nu am rezolvat nimic. Roagă să se clarifice odată pentru că aşa nu se mai poate continua!

Domnul Toth Tivadar întreabă cine îi poate da un răspuns domnului consilier Gavrilă?

          Domnul Truţă Petrişor arată că, în ceea ce priveşte investiţiile, în anul 2008 s-a înfiinţat o comisie formată din: Pora Liviu, Truţă Petre, Sîrbu Iulian, Căpăţână Codreanu, domnul Stavăr Liviu fiind preşedintele comisiei, cu care au încetat între timp raporturile de muncă. De asemenea, şi cu domnul Căpăţână Codreanu.

Domnul Burlacu Adrian nu crede că acesta este motivul.

         Domnul Oprea Nicolae constată că din nou ne învârtim ca într-o oală în care se amestecă problemele şi nu mai înţelege nimeni nimic din ceea ce se întâmplă. Consideră că trebuie luate aspectele separat. Este un aspect de legalitate, consilierilor cerându-li-se să anuleze o hotărâre a consiliului local. Aceasta reprezintă o problemă distinctă. După aceea trebuie discutat de contractul de concesiune şi accesul în cetate. Dacă toate aceste aspecte nu sunt analizate separat, se va discuta din nou la infinit. 

Domnul Ion Adăscăliţei doreşte să audă şi părerea domnului primar.

         Domnul primar arată că în anul 2008 s-a făcut acest contract din anumite motive, promisiuni că se vor face investiţii mari, s-au mai extins numărul locurilor de parcare. Nu ştie ce a făcut această comisie pentru că nu urmăreşte investiţiile nimănui, nefiind membru al acestei comisii. A fost atacat de nenumărate ori în ultimii ani din cauza acestor parcări, ceea ce l-a deranjat foarte mult. La adresa prefectului, executivul a venit cu acest proiectul de hotărâre. În anul 2008, când s-a aprobat hotărârea respectivă, nu era acest prefect în funcţie, deci nu avea de unde să ştie dacă este legală sau ilegală. Nu ştie cum a fost acum sesizat, dar legal este să revenim asupra hotărârii din 2008 şi să o anulăm şi să ne raportăm la contractul din anul 2005.  A promis că se va prelungi contractul cu un an de zile pentru a se putea intra în legalitate. Dacă n-ar fi fost această comisie să constate aspecte legale de legalitate, probabil că ar fi făcut-o executivul. (Adica n-a facut-o cand a prelungit contractul , n-a facut-o timp de 3 ani si totusi „probabil ca ar fi facut-o” ? n.m.) Sunt foarte multe discuţii, deşi personal nu are nici o implicare în această problemă. A venit cu propunerea de a se prelungi cu un an de zile. Dacă consilierii sunt de acord bine, dacă nu, nu.  Domnul prefect are dreptul să  atace în contencios hotărârea Consiliului local. Şi dânsul este de părere că proiectul de hotărâre trebuie împărţit în două: în primul rând să se intre în legalitate cu hotărârea din anul 2008, care este lovit de nulitate şi pentru perioada următoare trebuie hotărât ce să se facă. Privind discuţiile iscate, chiar îl deranjează pentru că nu vrea să se creadă că are ceva cu cineva. Consideră că trebuie respectată legea.

Domnul Toth Tivadar arată că în anul 2008, când s-a hotărât prelungirea contractului cu încă 10 ani, a fost consilier dar, neavând studii de specialitate în domeniu, habar nu a avut dacă este legal sau nu. Doreşte să ştie însă cine a contrasemnat hotărârea din partea serviciului juridic?  Consilierii pot fi puşi în situaţii jenante, dacă nu li se prezintă temeiul legal. Cere explicaţii în scris din partea Serviciului juridic legat de acest aspect. Dacă nu au contrasemnat hotărârea, să spună de ce nu au făcut-o. Acum consilierii se află într-o situaţie foarte neplăcută. Consilierul are o anumită responsabilitate atunci când ridică mâna, dar nu crede că este singurul care trebuie să răspundă.  Există şi un aspect economic pentru că, prin prelungirea contractului cu încă 10 ani, beneficiarul începe să gândească în perspectivă şi să facă nişte investiţii, în baza proiectelor pe care vrea să le deruleze, iar peste doi ani vine cineva şi îi spune că nu se mai poate.  Sunt şi acţiuni economice pe care societatea respectivă poate să le invoce.În ceea ce priveşte separarea problemelor din  proiectul de hotărâre, este şi dânsul de aceeaşi  părere pentru că, dacă comisia juridică consideră că,  din punct de vedere procedural nu este corect, îi este teamă să nu intrăm dintr-o ilegalitate în alta.

          Doamna Szasz Izolda este de părere că trebuie foarte bine gândită problema. Propunerea de prelungire s-a făcut pe 10 ani, motivat de investiţiile care se vor face, dar perioada maximă admisă de lege era de doi ani şi jumătate. Ca să acoperim toată perioada de atunci trebuie  să dăm explicaţii. Citeşte art. 2 dar nu poate să tragă nici o concluzie: Modificarea contractului se va face prin act adiţional, prin care se va rezolva şi problema investiţiilor. Roagă să se formeze o comisie care să vadă care este situaţia investiţiilor, iar la relaţiile contractuale să se meargă pe ideea rezilierii contractului. Pentru a putea lua o decizie trebuie să ştim care sunt investiţiile care s-au realizat până acum. Este de părere că nu se poate lua o hotărâre acum, fără să se ştie cum s-au realizat investiţiile.

Domnul Toth Tivadar arată că aceasta este şi propunerea sa pentru a se putea lua o hotărâre în cunoştinţă de cauză. Întreabă executivul dacă este o problemă să se amâne acest proiect de hotărâre pentru şedinţa viitoare?

          Doamna Szasz Izolda constată că nu există o comisie de recepţie.

Domnul Truţă Petre arată că este o comisie pe care o conduce domnul Burlacu. 

          Domnul Burlacu arată că această comisie a întocmit un raport pe care nimeni nu l-a citit! Personal a cerut prelungirea unui alt contract pe o perioadă de 10 ani, pentru Asociaţia turistică, dar compartimentul juridic a spus că nu este voie. Au venit toţi juriştii, din stânga şi din dreapta, să susţină că nu se poate!

Domnul primar arată că acea solicitare a fost pentru altceva, pentru un sediu.

          Domnul Burlacu arată că acest contract este pentru domeniul public, deci este mult mai grav! Roagă să se citească cu atenţie scrisoarea adresată Consiliului local. Mulţi dintre consilieri au fost şi în legislaţia trecută. Înainte de alegeri a fost dată această prelungire. Ne trebuie un regulament, dar noi ne trezim că pot fi 100 de maşini în cetate! Azi în piaţa cetăţii au fost 80 de maşini! Râde lumea de noi, iar noi nu suntem în stare să facem nimic! A cerut părerea doamnei Szasz, pentru că dânsul nu este de specialitate. În primul rând trebuie văzut ce caută bariera la urcarea în cetate, dacă are sau nu autorizaţie?

Domnul Toth Tivadar întreabă care este componenţa comisiei de recepţie?

         Domnul Truţă Petre arată că este aceeaşi comisie care a analizat şi contractul de concesiune.

Domnul Ştefănescu întreabă despre ce comisie vorbeşte?! Consideră că domnul Truţă habar nu are despre ce vorbeşte! Este vorba de o comisiei de verificare! Întreabă iritat dacă consilierii fac recepţia lucrărilor?!

          Domnul Burlacu Adrian arată că executivul nu a putut aplica o hotărâre a consiliului local, fapt pentru care roagă să-şi dea viceprimarul demisia acum în clipa aceasta!

Domnul Ştefănescu îl întreabă de unde vine cu ideea aceasta?

         Domnul Burlacu susţine că viceprimarul a avut până acum aceste atribuţii.

Domnul viceprimar  observă că dânsul este cel vizat aici. Rezultă că din cauza dânsului nu se administrează parcările de către Primărie. Precizează faptul că nu retractează nimici din ceea ce a spus. (ce a spus nu avem de unde sa stim deoarece cei/cele care au intocmit procesul-verbal au omis sa consemneze , n.m.)

          Domnul Toth Tivadar propune ca domnul primar să dea dispoziţie comisiei de investiţii să-şi facă treaba şi să vină cu un proiect de hotărâre clar, bazat pe legalitate, în şedinţa viitoare.

Domnul Gavrilă Ionel roagă să nu se ia în seamă ceea ce a spus domnul Truţă pentru că din comisia de recepţie nu pot face parte consilieri! Roagă să se verifice acest lucru. 

      Domnul Popa Adrian îl întreabă pe domnul Truţă din cine este compusă comisia care analizează investiţiile?

Domnul Truţă arată că această comisie de verificare şi de investiţii a fost înfiinţată în luna august anul trecut.

          Domnul Ştefănescu Constantin întreabă dacă a convocat comisia să facă recepţia lucrărilor?

Domnul Truţă răspunde că domnul Pora Liviu este secretarul comisiei.

          Domnul Ştefănescu Constantin susţine că această comisie de recepţie, conform contractului, se convoacă,  face recepţia şi încheie procesul verbal şi spune da sau ba la fiecare lucrare care se face. Întreabă dacă s-a făcut această treabă?

Domnul Truţă răspunde că la lucrările comisiei a fost atât el personal, cât şi domnul Ştefănescu.

          Domnul primar intervine, arătând că nu s-a făcut acest lucru.

Domnul Ştefănescu consideră că în acest caz se discută de pomană! Există o hotărâre a Consiliului local prin care s-a aprobat încheierea unui contract. Fiecare dintre părţi îşi are stabilite obligaţiile. Ca urmare, nu este obligaţia consiliului local să rezilieze contractul. Aceasta se poate face în urma analizei contractului. Părţile din contract sunt Primăria şi S.C. Boss Company. Ei sunt cei care trebuie să discute. Consiliul local şi-a spus punctul de vedere în baza raportului întocmit. Acum urmează ca cele două părţi să hotărască. Ceea ce cere prefectul, este treaba consiliului local. Acest contract este încă în vigoare pentru că nu a fost pus în imposibilitate de plată sau nu s-a făcut nici un demers prin care să se spună că nu au fost respectate anumite clauze şi că se va trece la rezilierea contractului. Nu înţelege de ce trebuie să vină consiliul local ca să rezilieze contractul? Problema cu prelungirea contractului este o altă treabă. Roagă să nu se încurce lucrurile pentru că ele trebuie delimitate. Este vorba de prelungirea contractului şi de problema valabilităţii acestuia. Atenţionează că vor fi probleme în justiţie şi doamna avocat poate să confirme acest lucru. A spus-o şi atunci,  când s-a întrunit comisia,  că executivul nu pune la dispoziţie materialele,  aşa cum s-ar fi dorit. Încadrarea juridică a ceea ce a constatat comisia trebuie să o facă juriştii Primăriei  şi să acţioneze mai departe în justiţie, dacă este cazul. Un contract nu se poate anula decât prin înţelegerea părţilor sau în justiţie. Această problemă se va mai discuta mulţi ani de acum înainte pentru că aşa s-a încheiat contractul. El este încheiat prost şi nici nu a fost urmărit. Personal a încheiat sute de contracte şi are habar. 

          Domnul Popa Adrian doreşte să ştie ce a înţeles executivul din toată această discuţie? Îl întreabă pe domnul secretar.

Domnul secretar se referă la proiectul de hotărâre propus astăzi, pe care l-a avizat. S-a propus această modalitate pentru a acoperi toată perioada care a trecut de la încetarea de drept a celor 5 ani, ţinând cont de faptul că prelungirea s-a făcut nu la încetarea contractului, ci la jumătate de perioadă din derularea lui. Atunci nu a comentat nimeni.  Domnul prefect s-a sesizat şi cere să revenim asupra acestei hotărâri.  Propunerea a fost făcută pentru un an ca să acoperim toată perioada. Domnii consilieri pot hotărî altfel. 

          (...)

          Domnul Ştefănescu arată că poate renunţă S.C. Boss Company la contract. 

Domnul Gavrilă Ionel o roagă pe doamna Szasz să nu mai repete de atâtea ori pentru că s-a înţeles ce vrea să spună.

         Domnul Sîrbu Iulian, administrator al S.C. Boss Company, arată că hotărârea din 2008 s-a luat în baza unei adrese a societăţii, prin care s-a spus că s-a depăşit valoarea investiţiilor şi de aceea s-a propus ca societatea să poată continua lucrările.  Societatea a depus de fiecare dată dosarul cu investiţiile pe care le-a făcut, chiar dacă nu s-au făcut recepţiile, numai în anul 2010. 

Domnul Popa Adrian întreabă dacă este posibil ca această poveste să mai fie întinsă încă 6 luni?

          Domnul Sîrbu Iulian arată că societatea a făcut recepţia lucrărilor, chiar dacă nu a venit comisia, iar dosarul a fost depus la Primărie. 

Domnul Adrian Eftimie întreabă cum au putut înregistra în contabilitate aceste lucrări pentru că legea prevede că ar fi trebuit să le predea? Nu sunt bunuri de retur?

          Domnul Sîrbu Iulian arată că nu poate să facă recepţia bunurilor societăţii, decât contabilitatea. 

 Domnul Ion Adăscăliţei arată că nu a înţeles nimic din ceea ce s-a spus! Toată lumea a afirmat că nu s-a făcut nici o investiţie, iar acum venim şi spunem că investiţiile au fost depăşite!

          Domnul Toth Tivadar propune să se amâne pentru şedinţa ordinară acest punct pentru că nu vrea să se adopte o hotărâre în necunoştinţă de cauză. 

Domnul primar propune retragerea acestui punct de pe ordinea de zi.

         Se supune la vot propunerea făcută. Se aprobă cu unanimitate de voturi.


La punctul trei se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului pentru împădurirea unui hectar de teren aflat în proprietatea municipiului.

(...)

Se trece la discuţii:

          Domnul Deac Nicolae explică că este vorba de o iniţiativă a autorităţii naţionale care răspunde de silvicultură.  Este un început sau o parte infimă care ar trebui să se împădurească. Până acum, din anul 2004 nu s-a întreprins nimic. Este un ha la latitudinea Consiliului local care ulterior se va preda proprietarului ca şi cultură silvică. Materialul de împădurit  şi manopera sunt asigurate de către Ocolul silvic. De asemenea, şi lucrările de îngrijire cad tot în sarcina acestuia. O problemă ar fi protecţia împotriva păşunatului, a vânatului etc. Ocolul are acordul de a cheltui suma de 1000 lei, ceea ce este sub costul unei împrejmuiri şi doreşte să facă demersuri pentru cel puţin 400 m.l.. Poate că regia naţională va mai majora aceste cheltuieli. Lucrările de împădurire trebuie încheiate în această săptămână.  Compoziţia este din speciile forestiere răspândite în mod natural în pădure şi speră să fie o lucrare reuşită.

Domnul Adrian Eftimie întreabă dacă nu se poate împăduri versantul cetăţii, care suferă din cauza arborilor care sunt îmbătrâniţi. Specialiştii de la Ocol ştiu unde este nevoie şi de ce specii. 

         Domnul Deac Nicolae arată că se va ocupa de această problemă. 

Domnul Eftimie roagă executivul să ia aminte de această propunere şi să treacă la fapte.

          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă hotărârea nr. 68/2011 privind aprobarea protocolului pentru împădurirea unui hectar de teren aflat în proprietatea municipiului. 
 
          (...)

La punctul suplimentar se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind participarea municipiului la Sărbătoarea oraşului Waiblingen din Germania.

Se dă cuvântul doamnei Anca Raţiu pentru a prezenta Raportul de specialitate al Biroului resurse umane.

          Se trece la discuţii:

Domnul Gavrilă Ionel întreabă dacă ajung aceşti bani? (Care bani , cei care au intocmit procesul-verbal omit sa precizeze ; oricum , este de retinut ca banii pentru plimbari starnesc atentia grijulie a d-lui consilier , cei pentru impaduriri nu . n.m.)  

          Domnul primar răspunde că atât ne putem permite. (Dar ne putem permite , pentru plimbari , fie si numai atat ? n.m.) .

Domnul Gavrilă arată că acest cor ne-a făcut cinste şi este bine să fie ajutat.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă hotărârea nr. 70/2011 privind participarea municipiului la Sărbătoarea oraşului Waiblingen din Germania.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă  declară închise lucrările şedinţei.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

               Toth Tivadar                                                 Gheorghe Humă


6 comentarii:

Anonim spunea...

Ia uite cine clamează "intrarea în legalitate" - Burlacu, care foloseşte fără să plătească nici un fel de redevenţă parcarea din faţa hotelului Korona!

Ştiţi de ce vrea Burlacu ca încasările din activitatea de parcare să intre în bugetul local? Fiindcă are o lipitoare pe acest buget: Asociaţia Turistică Sighişoara.

ALP

Florin Staicu spunea...

@ Anonim

Inclin sa cred ca aveti dreptate in ambele chestiuni . In plus , numitul imi este extrem de antipatic . Cu toate astea insa , tot ceea ce a sustinut in sedinta CL este corect . Nu pot si nu vreau sa fac abstractie de fapte si sa-i fac procese de intentie in legatura cu (cel putin deocamdata) niste presupuse interese veroase .

O sa ma interesez in legatura cu situatia parcarii din fata hotelului Korona . Pana una-alta insa , chestiunea accesului auto si a parcarii in Cetate ma doare incomparabil mai mult ...

In alta ordine de idei , de ce nu va insusiti opiniile semnand cu nume si prenume ?

Siofletea Dan spunea...

Buna!Citesc cu interes blogul dumneavoastra mai ales cand e vorba despre cetate...in cazul de fata accesul auto.De ceva vreme sunt puse niste " ghivece " in piata cetatii ca sa opreasca invazia de masini .Problema e ca acum..desi suna ciudat mi se pare ca accesul pe strazi e mai ingreunat dupa ce au fost puse acele ghivece in piata cetatii deoarece acum se parcheaza pe trotuare si la urcarea dinspre turn de`o parte si de alta( o parte insemnand trotuar).Pe deoparte cumva gandit bine..pe de alta parte masinile tot stau " fara numar " in cetate..si asta pe unde apuca trotuare mijlocul drumului etc...Inca o problema pe care o vad ar fi lipsa semnelor de circulatie pentru ca de cand s-a facut pajavul s-a scos tot..mai sunt doar 2 3 semne amarate care stau sa cada si alea nu le respecta nimeni.Din cate stiu Cetatea avea stradute inguste cu sens unic..acum se circula care cum ..o adevarata imbulzeala.De ce Politia Comunitara sau cine se ocupa de amenzi daca paraci pe trotuare sau iti lasai masina in mijlocu drumului nu isi face treaba?De ce trebuie sa inghitim mizeria asta zi de zi?Parcul din fata casei mele e ruina , groapa de gunoi de 5 ani de zile...au sapat sa descopere zidul o saptamana apai si`au luat talpasita si adio..In mare cam asta vad eu in cetate in fiecare zi si sincer sa fiu m`am cam saturat.Nu se mai fac intalniri la primarie cu locuitorii cetatii? sau ei nu mai sunt pusi la socoteala? Ei nu vad problemele asa cum le vad eu(noi)...daca ar fi unpic de interes spre cetate nu interes propriu poate nu am mai inghiti atata praf zi de zi .Este pentru prima data cand scriu la comentarii pe blogul dumneavoastra. Siofletea Dan

Florin Staicu spunea...

Faptul ca Piata Cetatii a redevenit (aproape) libera de masini este , clar , un fapt pozitiv . Pe de alta parte , numarul mediu de masini care urca zilnic in Cetate a ramas constant . Cum masinile astea nu mai pot parca in Piata , ocupa strazile Cetatii . Prin urmare , solutia problemei ar fi nu numai interzicerea parcarii in Piata , ci restrictionarea accesului auto in Cetate .

Dupa cum putem vedea din procesul-verbal de mai sus , printre cei care sunt in pozitia de a decide si se opun reglementarii accesului auto si a parcarii in Cetate se numara dl. viceprimar si dl. consilier Stefanescu (ambii PSD) . Din spatele lor se itesc figurile d-lor Lazar si Ratiu (operatori in turism) , a d-nei Ratiu (nevasta de operator si functionar public in Primarie) , s.a.m.d. . De ce se opun cei numiti este , cred eu , evident pentru orice persoana cat de cat avizata .

In ceea ce priveste asa numita Politie Comunitara , nu va faceti iluzii ; ar fi inutil .

Va inteleg perfect nemultumirile si le gasesc absolut juste . Edilii au insa alte pareri : toate merg multumitor , bine sau foarte bine , neimplinirile sunt putine si nesemnificative (si intotdeauna altii poarta raspunderea pentru ele) , iar nemultumitii (adica noi) sunt(em) - fara exceptie - carcotasi , rauvoitori si de reacredinta .
__________________________________

Ce putem face :

- sa adresam petitii Primariei si Consiliului Local ,
- sa ne adresam instantelor de judecata sau organelor de urmarire penala pentru aspectele care tin de competenta acestora ,
- sa luam atitudine civica , inclusiv postand pe bloguri sau site-uri dedicate ,
- sa nu asteptam sa ne organizeze altii si sa ne organizam singuri ,
- sa initiem proteste de grup ,
- sa nu-i votam (sau sa nu-i mai votam) pe cei care se opun reglementarii accesului auto in Cetate la alegerile locale de anul viitor .

Concret , puteti sa-l cautati de dl. profesor Nagy (sau/si pe mine) si putem initia o noua intalnire a locuitorilor Cetatii .


P.S. Faptul ca ati semnat cu nume si prenume este remarcabil si imbucurator .

Siofletea Dan spunea...

Nu cred ca ar strica o astfel de intalnire cu locuitorii cetatii bineinteles cu o buna informare inainte..deoarece din cate stiu au fost chestii gen: pai eu veneam dar nu mi-a zis nimeni.De parcul acesta ruina mai stiti ceva , aveti informatii cum ca s-ar face? Eu unul daca s-ar face intalnire cu locuitorii cetatii o sa vin fara dar si poate pentru ca sincer nu se mai poate..tot sa inghiti mizeriile altora ..e deja pana peste gat.O sa iau legatura cu dl. profesor Nagy .

Florin Staicu spunea...

Chestiunea parcului este o escrocherie tipica edililor locali (includ aici si cativa functionari din Primarie) : sub pretextul restaurarii unui zid vechi , a fost distrus si abandonat in paragina singurul parc care a mai ramas in Cetate . Dupa ce edilii se vor convinge ca fraierii (adica noi) au inghitit galusca , parcul - s-au o mare parte din suprafata acestuia - va deveni , peste noapte , o frumoasa si incapatoare parcare care va contribui la umplerea buzunarelor catorva paraziti parveniti .

Iar noi , cei care locuim in zona , ne vom delecta privind nu verdeata si copiii care se joaca , ci gipane negre care scot noxe pe cate doua esapamente ca burlanu’ …