luni, 8 aprilie 2013

Vineri am inaintat recurs …… la Sentinta civila prin care mi se respinge actiunea formulata impotriva partenerilor Primaria Sighisoara si SC Boss Company SRL Sighisoara (vezi aici) :


CATRE  TRIBUNALUL  MURES
SECTIA  CONTENCIOS  ADMINISTRATIV  SI  FISCAL
LA DOSAR 6.519/102/2011

Subsemnatul Staicu Florin , domiciliat in Sighisoara , str. Manastirii nr. 8 ,
In baza dispozitiilor art. 304 pct. 8 si 9 Cod Proc. Civila si art. 304 indice 1 Cod Proc. Civila raportate la prevederile Legii 215/2001 , formulez urmatorul

RECURS

Impotriva Sentintei civile 4.873/2012 pronuntata de Tribunalul Mures , Sectia Contencios Administrativ si fiscal .
Solicit sa dispuneti inaintarea dosarului la Curtea de Apel Targu Mures.
Solicit sa admiteti recursul formulat , sa desfiintati Sentinta civila 4.873/2012 pronuntata de Tribunalul Mures , sa admiteti in intregime actiunea formulata de subsemnatul si sa obligati paratele SC Boss Company SRL Sighisoara si Primaria Municipiului Sighisoara la aplicarea imediata a HCL 128/2011 , respectiv a Regulamentului de acces , trafic si parcare in Cetatea medievala Sighisoara , la plata daunelor morale si cominatorii pretinse si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces .

MOTIVARE

Prin Sentinta civila 4.873/2012 , Tribunalul Mures a respins cererea de chemare in judecata formulata de subsemnatul ca fiind neintemeiata .
In motivarea Hotararii s-a retinut ca subsemnatul nu am precizat concret obiectul actiunii , deoarece hotararea a carei aplicare se solicita are mai mult de 40 de articole, iar solicitarea de actiune are caracter general” . Asemenea , s-a retinut ca “asa cum este formulata cererea si precizarea , obiectul actiunii nu este determinat , nu se arata concret care este neintelegerea ivita si pentru care se solicita constrangerea instantei.”   
Instanta a mai retinut si ca subsemnatul nu am “aratat in concret care este actul tipic sau asimilat care s-a refuzat nejustificat, mai ales ca se afirma de Municipiul Sighisoara ca accesul in cetate este controlat prin sistem bariera”, concluzionand ca “in lipsa unei pretentii concrete sau in lipsa determinarii de reclamant a modalitatii pretinse pentru executare, se constata ca actiunea nu este intemeiata.”
Fata de cele retinute de instanta, fac, punctual, urmatoarele precizari :
1. Obiectul actiunii este obligarea paratelor la aplicarea imediata a HCL 128/2011 , respectiv la aplicarea imediata a Regulamentului adoptat prin aceasta Hotarare . Nu gasesc o formulare mai clara si mai precisa decat aceasta .  
2. Conform art. 49 din Legea 215/2001 , atata timp cat o HCL este legal adoptata si nu este abrogata , suspendata sau desfiintata in conditiile legii , trebuie aplicata integral si obligatoriu de la data publicarii , indiferent daca are 4 , 40 sau 400 de articole . 
3. Instanta de fond crede pe cuvant parata Primaria Muncipiului Sighisoara , care sustine mincinos ca “accesul in cetate este controlat prin sistem bariera”. Realitatea este ca accesul in Cetate este conditionat de plata unei taxe de acces substantiale , pretinsa si incasata in folos propriu de parata SC Boss Company SRL Sighisoara . Scopul paratei SC Boss Company SRL Sighisoara nu este acela de a limita numarul de autoturisme parcate in Cetate , in acord cu prevederile Regulamentului adoptat prin HCL 128/2011 , ci exact contrariul , respectiv maximizarea profitului prin incasarea unui numar cat mai mare de taxe de acces auto in Cetate .  
4. Desi instanta constata “lipsa unei pretentii concrete” , considera ca actiunea deschisa de subsemnatul este neintemeiata si pentru ca nu am determinat modalitatea pretinsa de executare (a pretentiei concrete care lipseste) . Stabilirea modalitatii de executare a unei HCL este atributul celui care o emite , a celor care sunt chemati prin lege sa o puna in executare sau a instantei de judecata . In nici un caz a reclamantului .
Prin urmare , nu reusesc sa inteleg nici inconsecventa , nici pretentia instantei de fond .
Fata de cele aratate , hotarati .

                                                                     Staicu Florin

Niciun comentariu: